AlltidREA använder cookies (kakor på svenska) för att registrera hur besökare använder vår webbsida. Vi använder det dels till att registrera hur många besökare som använder Alltidrea, men även för att individualisera upplevelsen på Alltidrea.

Inget av det som du gör på Alltidrea.se kan kopplas till dig som person. Vi kan inte på något sätt se vilka produkter individuella personer har tittat, klickat eller besökt.

Partnersidor
Eftersom Alltidrea inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar Alltidrea. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, använder sig av cookies för att leverera relevanta annonser och hantera statistik på Alltidrea.se.
  • Google:s användning av DART cookies gör det möjligt att leverera individualiserade annonser som baseras på användarens beteende på nätet, på Alltidrea.se, men även på andra sajter som besökaren har besökt.
  • Användare kan själva säga till Google att de inte vill ha individualiserade annonser gen om DART-cookie genom att besöka Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Alltidrea.se kan när som uppdatera denna text utan att förvarna besökare.

// Teamet bakom Alltidrea.se

SaleRunner anvender cookies for at holde lidt styr på vores besøgende. Vi anvender dem dels for at kunne registrere, hvor mange besøgende SaleRunner har, men også for at kunne individualisere oplevelsen på SaleRunner

Intet af det, du foretager dig på SaleRunner.dk, kan kobles til dig som person. Vi kan ikke på nogen måde se, hvilke produkter enkeltpersoner har set på.

Partner sider
Eftersom SaleRunner ikke selv sælger nogle produkter, sender vi vores besøgende videre til de relevante webshops. Vi kontrollerer altid alle webshops, og de, som ikke opfylder vores krav, bliver ikke inkluderet i vores system. Stort set alle webshops anvender cookies i en grad, og derfor kommer du til at få cookies fra disse, når du forlader $sitename. Du kan læse på de respektive webshops hvilke politikker, der gælder hos dem.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, anvender cookies for at kunne levere relevante annoncer og hente statistik på SaleRunner.dk.
  • Googles anvendelse af DART-cookies gør det muligt at levere individualiserede annoncer, baseret på brugerens færden på nettet. Både på SaleRunner.dk og på andre sites, som brugeren har besøgt.
  • Brugere kan selv give Google besked på, at de ikke ønsker individualiserede annoncer gennem DART-cookies ved at besøge Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

SaleRunner.dk kan når som helst opdatere denne tekst uden at advare brugerne på forhånd.

// Holdet bag SaleRunner.dk