Der er flere forskellige muligheder for webshops for at annoncere hos os:

  • Sponserede oversigter.
  • Banner og displayannoncering.
  • Sponserede konkurrencer.
  • Sponserede annoncefelter i vores nyhedsbrev.

Kontakt vores annonceafdeling for yderligere information og priser.

Der er flere forskellige muligheder for webshops for at annoncere hos os:

  • Sponserede oversigter.
  • Banner og displayannoncering.
  • Sponserede konkurrencer.
  • Sponserede annoncefelter i vores nyhedsbrev.

Kontakt vores annonceafdeling for yderligere information og priser.